Huy hiệu Ghiền Đà Lạt dậy sóng cộng đồng du lịch Đà Lạt – – #DuLich.zone

Huy hiệu Ghiền Đà Lạt dậy sóng cộng đồng du lịch Đà Lạt

Nếu bạn đang sở hữu một chiếc huy hiệu Ghiền Đà Lạt thì bạn đang có “một gia tài” trong tay rồi đấy!

Huy hiệu Ghiền Đà Lạt dậy sóng cộng đồng du lịch Đà Lạt - - #DuLich.zone
Ảnh: @trí khóii

Huy hiệu Ghiền Đà Lạt dậy sóng cộng đồng du lịch Đà Lạt - - #DuLich.zone
Ảnh: Dung Huỳnh

Huy hiệu Ghiền Đà Lạt dậy sóng cộng đồng du lịch Đà Lạt - - #DuLich.zone
Ảnh: Eric Nguyễn

Huy hiệu Ghiền Đà Lạt dậy sóng cộng đồng du lịch Đà Lạt - - #DuLich.zone
Ảnh: Hoàng Minh

Huy hiệu Ghiền Đà Lạt dậy sóng cộng đồng du lịch Đà Lạt - - #DuLich.zone
Ảnh: Lê Tấn Ngọc 

Huy hiệu Ghiền Đà Lạt dậy sóng cộng đồng du lịch Đà Lạt - - #DuLich.zone
Ảnh: Chí Cường

Huy hiệu Ghiền Đà Lạt dậy sóng cộng đồng du lịch Đà Lạt - - #DuLich.zone
Combo “xịn” gồm áo và huy hiệu Ghiền Đà Lạt

Huy hiệu Ghiền Đà Lạt dậy sóng cộng đồng du lịch Đà Lạt - - #DuLich.zone

Huy hiệu Ghiền Đà Lạt dậy sóng cộng đồng du lịch Đà Lạt - - #DuLich.zone
Ảnh: Ngọc Nga

Huy hiệu Ghiền Đà Lạt dậy sóng cộng đồng du lịch Đà Lạt - - #DuLich.zone
Ảnh: Phát Nguyễn

Huy hiệu Ghiền Đà Lạt dậy sóng cộng đồng du lịch Đà Lạt - - #DuLich.zone
Ảnh: Duy Nguyên

Huy hiệu Ghiền Đà Lạt dậy sóng cộng đồng du lịch Đà Lạt - - #DuLich.zone
Ảnh: Thanh Ái

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*